JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, ЈН бр. Д-117/19, обликована по партијама и то: Партија 1 – Моторни тримери, моторна дуваљка за лишће, моторне тестере, потапајуће пумпе за воду; Партија 2 – Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона; Партија 3 – Машине за чишћење канализационих цеви dobra otvoreni 23.06.2020. до 10,30 часова 21.05.2020. d-117-19-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-117-19-konkursna-dokumentacija-partija-1.pdf
d-117-19-konkursna-dokumentacija-partija-2.pdf
d-117-19-konkursna-dokumentacija-partija-3.pdf
d-117-19-partija-1-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
d-117-19-partija-2-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
d-117-19-partija-3-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
d-117-19-obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda.pdf
d-117-19-partija-2-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-117-19-partija-1-izmena-konkursne-dokumentacije-2.pdf
d-117-19-partija-2-izmena-konkursne-dokumentacije-2.pdf
d-117-19-partija-3-izmena-konkursne-dokumentacije-2.pdf
d-117-19-partija-1-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-117-19-partija-2-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-117-19-partija-3-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-117-19-partija-3-obavestenje-o-obustavi-postupka-javne-nabavke.pdf
d-117-19-partija-1-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf
d-117-19-partija-2-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf