JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Материјал за одржавање хигијене - Таблетирана со, ЈН бр. Д-19/20 dobra otvoreni 24.06.2020. год. до 11,00 час. 22.05.2020. год. poziv-za-podnosenje-ponuda-d-19-20.pdf
konkursna-dokumentacija-d-19-20.pdf
d-19-20-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-19-20-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf