JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - Материјал за писање, ЈН број ППДО-7/19 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 13.05.2020. године 25.05.2020. год. ppdo-7-19-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
ppdo-7-19-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf