JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
БУРЕК, ЈН бр. Д-27/20 dobra otvoreni 29.06.2020. год. до 12,30 час. 29.05.2020. год. d-27-20-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
konkursna-dokumentacija-burek-d-27-20.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-27-20.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-27-20.pdf