JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
РАНО ПОВРЋЕ 1, ЈН бр. Д-42/20 dobra otvoreni 01.09.2020. до 12,30 часова 31.07.2020. године poziv-za-podnosenje-ponuda-jn-br.-d-42-20.pdf
konkursna-dokumentacija-jn-br.d-42-20.pdf
odluka-o-dodeli-d-42-20.pdf
obavestenjeozaklj.ugovoru-d-42-20.pdf