JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - TOНEРИ, РИБOНИ И MAГНETНИ MEДИJИ, jавна набавка број Д-57/20 dobra otvoreni 06.11.2020. год. до 11,30 час. 06.10.2020. године d-57-20-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-57-20-konk.-dokum..pdf
d-57-20-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-57-20-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf