JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ, обликоване по партијама, ЈН број Д-53/20 dobra otvoreni 04.01.2021. године до 10,30 ч 02.12.2020. године d-53-20-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-53-20-konkursna-dokumentacija.pdf
dodatno-pojasnjenje-partija-4.pdf
izmena-konkursne-dokumentacije-partija-4.pdf
dodatno-pojasnjenje-1.pdf
izmena-konkursne-dokumentacije-1.pdf
dodatno-pojasnjeneje-partija-4.pdf
izmena-konkursne-partija-4.pdf
3-dodatno-pojasnjenje-partija-4.pdf
5dodatno-pojasnjenje.pdf
obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda.pdf
dodatno-pojasnjenje.pdf
izmene-konkursne-dokumentacije.pdf
d-53-20-izmenjena-konk.-dokum.pdf
d-53-20dodatno-pojasnjenje.pdf
d-53-20-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
2-obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda.pdf
1dodatno-pojasnjenje.pdf
1-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
3-obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda.pdf
5-dodatno-pojasnjenje.pdf
5-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
5-obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda.pdf
6-dodatno-pojasnjenje.pdf
partija-1-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
partija-2-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
partija-3-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
partija-4-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenje-o-obustavi-postupka-javne-nabavke.pdf
d-53-20-partija-1obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-53-20-partija-2-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-53-20-partija-4-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf