JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – КРАТКОТРАЈНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ЈН број Д-95/20 dobra otvoreni 18.02.2021. године до 12:30 ч 18.01.2021. године poziv-za-podnosenje-ponuda-d-95-20.pdf
konkursna-dokumentacija-d-95-20.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-95-20.pdf
d-95-20-obavestenjeopodnetomzahtevuzazastituprava.pdf
d-95-20-obavestenjeozakljucenomugovoru.pdf