JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Материјал ,опрема и алат за одржавање рачунарске опреме dobra otvoreni 11.06.2015.године до 12,00 ча 12.05.2015.године Poziv za podnos.ponuda.pdf
konkursna dokumentacija.doc.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf