JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
PREHRAMBENI PROIZVODI 4 za Studenske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd" dobra otvoreni 28.08.2015.godine, do 10,30 h 06.08.2015.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-20-15.pdf
k.d.part. 1.Konditorski proizvodi.pdf
k.d.part. 2.Poslastičars kolač.pdf
D-20-15,partija 1.Dodatno pojašnjenje KD..pdf
Dodatna pojasnjenja.pdf
Dodat.pojasnjenja D-20-15 part.1.pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru partija 1.Konditorski proizvodi.pdf
Obavestenje o zaklj. ugovoru partija 2.Poslastičarski kolači.pdf