JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
PREHRAMBENI PROIZVODI 5 za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd" dobra otvoreni 31.08.2015.godine , do 11,00 07.08.2015.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-21-15.pdf
k.d.part. 1.Med cvetni.pdf
k.d.part. 2.Mešana marmelada,biljni marg......pdf
k.d.part. 3.Vakumirani proizvodi.pdf
D-21-15, partije 1,2 i 3 dodatno pojanjenje k.d..pdf
Dodatna pojasnjenja.pdf
Dodat.pojasnenja -D-21-15.pdf
Obavestenje o zaklj.ugovoru, partija 3.Vakumirani proizvodi.pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru partija 2.Mešana marmelada, biljni margarin....pdf
Obavestenje o zaklj.ugovoru, partija 1.Med cvetni.pdf