JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
PREHRAMBENI PROIZVODI-partija 1:pašteta jetrena i mesni narezak, partija 2: šunka, partija 3: riblje konzerve dobra otvoreni 31.08.2015.godine 07.08.2015.godine POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA.pdf
PASTETA.pdf
SUNKA.pdf
RIBLJE KONZERVE.pdf
šunka ,partija 2 dodatno pojašnjenje k.d..pdf
riblje konzerve, partija 3.dodatno pojašnjenje k.d.25-15.pdf
Dodatna pojasnjenja.pdf
Dodat.pojasnjenja D-25-15 part.3.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-ПАРТИЈА 2.pdf
riblje konzerve.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-partija 1-pasteta.pdf