JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, обликован по партијама ЈН број Д-18/15 dobra otvoreni 10.09.2015.године до 11,30 11.08.2015.године D-18-15 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-18-15-konk. dokum. partija 1.elektrom.pdf
D-18-15-konk. dokum. partija 2.vodovod.pdf
dodatna poja[njenja Partija 1.pdf
IZMENA-konk. dokum. partija 1.elektrom.docx
IZMENA D-18-15-konk. dokum. partija 1.elektrom.docx
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf
D-18-15 Dodatno pojasnjenje.pdf
D-18-15 part.2 , dodatno pojasnjene.pdf
D-18-15 part.2, izmene konk.dokument..pdf
2_ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf
partija 1 DODATNO POJASNJENJE D-18-15.pdf
tehnicka ispravka part.2, D-18-15 -POTROSNI MATERIJAL.pdf
strana 29 tehnicka ispravka D-18-15.docx
ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava (1).pdf
D-18-15 part. 2 - Obavestenje o zaklj.ugovoru.pdf
D-18-15 Obavestenje o ObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf