JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
PREHRAMBENI PROIZVODI,1.PARTIJA: SVIWSKO MESO I SVIWSKA MAST,2.PARTIJA:JUNEĆE EMSO dobra otvoreni 18.11.2015.GODINE DO 12,00 Č 19.10.2015.GODINE Poziv za podnosenje ponuda 2.pdf
SVINJSKO MESO.pdf
JUNECE MESO (1).pdf
SVINJSKO MESO-izmena KD.pdf
JUNECE MESO -Izmena KD.pdf
Poziv za podnosenje ponuda -izmenjen.pdf
dodatno pojasnjenje d-27-15partija 1 i 2.pdf
Odluka partija 1 - Svinjsko meso.pdf
Odluka partija 2 - juneće meso.pdf
SVINJSKO MESO-ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 1.pdf
JUNECE MESO-ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 1.pdf