JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
МОТОРНА И ДРУГА УЉА И МАЗИВА, број набавке Д-33/15 dobra otvoreni 26.11.2015. до 10,30 ч 27.10.2015. Konkursna dokumentacija.pdf
poziv za podnosenje ponuda.pdf
Odgovor na dodatne informacije i pojasnjenja.pdf
Odluka o obustavi postupka.pdf
Obavestenje o ObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf