JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
БРАВЕ И ОКОВИ, број ЈН Д-30/15 dobra otvoreni 10.12.2015.године до 11,30 10.11.2015.године D-30-15 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-30-15 Konkursna dokumentacija.pdf
D-30-15 dodatna pojasnjenja.pdf
D-30-15 izmena konk. dokum..pdf
2_D-30-15 Konkursna dokumentacija.pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava (3).pdf
D-30-15 odluka o dodeli ugovora.pdf
D-30-15 Obavestenje o zaklj.ugovoru.pdf