JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА ЗА СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАН „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ,,БЕОГРАД'' dobra otvoreni 2.09.2013.год до 13,00 часова 1.08.2013.године konkursna dokumentacija.pdf
Poziv za podnošenje ponuda.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-1.pdf