JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СЛУЖБУ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ број ЈН Д-42/15 dobra otvoreni 28.01.2015.год. до 12,00часова 29.12.2015.год. D-42-15 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-42-15 Konkursna dokumentacija.pdf
D-42-15 dodatno pojasnjenje.pdf
D-42-15 Konkursna dokumentacija nova.pdf
D-42-15 odluka o obustavi postupka.pdf
D-42-15 Obavestenje o ObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf