JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Со таблетирана за машине за посуђе,број набавке Д-49/15 dobra otvoreni 17.02.2016.до 11,30ч 18.01.2016. Konkursna dokumentacija.pdf
poziv za podnosenje ponuda.pdf
Odluka o dodeli ugovora.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru..pdf