JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ОПРЕМА ЗА РЕСТОРАНЕ-СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАН``КАРАБУРМА``, број набавке Д-41/15 dobra otvoreni 18.02.2016. до 11,30 ч 19.01.2016. konkursna dokumentacija.pdf
poziv za podnosenje ponuda.pdf
Dodatna pojasnjenja konkursne dokumentacije.pdf
Izmene i dopune konkursne dokumentacije.pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf
Dodatna pojasnenja konkursne dokumentacije.pdf
Izmene i dopune konkursne dokumentacije.pdf
Odluka o dodeli ugovora.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf