JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
OPREMA ZA RESTORAN-RESTORAN STUDENTSKI GRAD dobra otvoreni 19.02.2016.GODINE do 12,00 čas 20.01.2016.godine POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA.pdf
Konkursna dokumentacija - Oprema za SR Studentski grad.pdf
izmena konkursne dokumentacije.pdf
613izmena konkursne dokumentacije-karakteristike lima.pdf
izmenjene strane konkursne dokument..pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf
dodatna pojasnjenja.pdf
Dodatno pojas D-40-15.pdf
Izmena kon dok D-40-15.pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda - novo-1.pdf
D-40-15 odluka o dodeli ugovora.pdf
ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava.pdf
OBAVESTENJE O PONISTENJU POSTUPKA.docx
Odluka o dodeli.pdf
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf