JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
САНИТАРНА ОПРЕМА-СУВИ ВЕЦЕИ И ОПРЕМА ЗА САМОСПАШАВАЊЕ,јавна набавка бр.Д-3/16 dobra otvoreni 13.05.2016. do 12.00h 13.04.2016. Konkursna dokumentacija D-3-16.pdf
D-3-16 poziv za dostavljanje ponude.pdf
Odluka D-3-16.pdf

D-3-16 Obavestenje o ObustaviPostupkaJavneNabavke (3).pdf