JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
BUREK za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd" dobra otvoreni 23.05.2016.godine, do 12,00 h 22.04.2016.godine Poziv za podnošenje ponuda BUREK, JN br. D-7-16.pdf
Konkursna-BUREK ,JN br. D-7-16.pdf
Odluka o dodeli ugovora -burek.pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru burek.pdf