JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ-ШУНКА dobra otvoreni 03.06.2016.године до 12,00 час 04.05.2016.год. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA-SUNKA doc.pdf
konkursna dokumentacija - sunka.pdf
dodatno pojasnjenje-sunka.pdf
Odluka D-9-16.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-sunka 1.pdf