JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ОПРЕМА,МАТЕРИЈАЛ,ЛИЦЕНЦЕ,РЕПРОМАТЕРИЈАЛ И НАДОГРАДЊА ИС ЗАСНОВАНОГ НА ЈАВА СМАРТ КАРТИЦАМА JN Br.D-11/16 dobra otvoreni 30.06.2016.г. до 11,30ч 31.05.2016.г. Partija 1-Konkursna dokumentacija.pdf
Partija 2-Konkursna dokumentacija.pdf
Poziv za podnosenje ponuda.pdf
Odluka o dodeli ugovora D-11-16 partija 1.pdf
Odluka o dodeli ugovora D-11-16 partija 2.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf
2_ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf