JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
RANO POVRĆE 1 za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd" dobra otvoreni 11.07.2016. godine , do 10,30h 10.06.2016.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-18-16.pdf
Rano povrće 1. -D-18-16-Konkursna dokumentacija.pdf
Dodatno pojasnjenje konkursne d.D-18-16.pdf
Izmena konkursne dok.JN br.D-18-16.pdf
DODATNO POJASNJENJE.pdf
dodatno pojasnjenje 1.pdf
DODATNO POJASNJENJE 2.pdf
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.pdf
Izmena konkursne dokumentacije Rano 1..pdf
Izmenjena konkursna Rano povrće 1.pdf
DODATNO POJASNJENJE.pdf
Dodatno pojasnjenje(1).pdf
D-18-16 2.Izmena k.d..pdf
Rano povrće 1 -D-18-16-2. Izmenjena konkursna dok..pdf
Obavestenje 2 o produzenju roka za podnosenje ponuda.pdf
D-18-16 Izmena konkursne dokumentacije.pdf
Rano povrće 1 -D-18-16-Konkursna vezana za izmenu.pdf
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.pdf
Odluka o dodeli ugovora-Rano povrće 1-D-18-16.pdf
Obavestenje o zaklj.ugovoru D-18-16.pdf
1.Odluka o izmeni ugovora.pdf
2. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
3.Odluka o izmeni ugovora.pdf
4. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
5. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
6. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
7. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
8. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
9. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
10. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
11. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
12. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
13. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
14 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
15 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci-rano povrće 1.pdf
3.Odluka o izmeni ugovora-8.09..pdf
17-odluka-o-izmeni-ugovora-o-javnoj-nabavci-rano-povrce-1.pd