JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
HLEB I KIFLE-1.PARTIJA HLEB, 2.PARTIJA KIFLE dobra otvoreni 22.07.2016.GODINE DO 13,30 h 22.06.2016.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-22-16.pdf
KONKURSNA DOKUMENTACIJA -HLEB.pdf
KONKURSNA DOKUMENTACIJA KIFLE.pdf
DODATNA POJASNJENJA.pdf
DODATNA POJASNJENJA Hleb i kifle, Smrznuta peciva.pdf
dodatno pojasnjenje-kadrovski.pdf
Tehnicka ispravka.pdf
КД -КИФЛЕ-ТЕХ-ИСПРАВКА.pdf
1.Partija Hleb-tehnicka ispravka.pdf
Odluka o dodeli ugovora-partija 1.Hleb.pdf
Odluka o dodeli ugovora -partija 2. Kifle.pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru (2).pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru.pdf