JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
SVEŽE VOĆE I POVRĆE -PEČURKE I ORAH za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd" dobra otvoreni 17.08.2016.godine do 11,00 h 18.07.2016.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-29-16.pdf
konkursna dok.-pečrke i orah-D-29-16.pdf
D-29-16 Izmena konkursne dokumentacije.pdf
Pečrke i orah-D-29-16 k.d. vezana za izmenu.pdf
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.pdf
D-29-16 Odluka o dodeli ugovora -Pečurke i orah.pdf
Obavestenje o zaklj.ugovoru D-29-16.pdf
1 Odluka o izmeni ugovora.pdf
2 Odluka o izmeni ugovora.pdf
3.Odluka o izmeni ugovora.pdf
4. Odluka o izmeni ugoora.pdf
5 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
6 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
7 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
8 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
9. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
10. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
11. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
12. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
13. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
14. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
15. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
16. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf
17. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci.pdf