JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
PREHRAMBENI PROIZVODI -TESTENINA za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd" dobra otvoreni 17.08.2016. godine do 13,00 h 18.07.2016.godine Poziv za podnošenje ponuda -TESTENINA , JN br. D-36-16.pdf
Konkursna-TESTENINE JN br. D-36-16.pdf
TESTENINE- dodatno pojašnjenje mk. d..pdf
D-36-16-Dodatno pojašnjenje konkursne.pdf
Testenina -dodatno pojašnjenje.pdf
Odluka o dodeli ugovora-Testenina -D-36-16.pdf
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.pdf
ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf
ODLUKA DODELA.pdf
ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava 2.pdf
Obaveštenje o delimičnom poništenju- postupka JN br.D-36-16.pdf
Odluka dodela D-36-16.pdf
Obavestenje o zakljucenom ugovoru D -36-16.pdf