JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
SVEŽE VOĆE I POVRĆE-KORENASTO POVRĆE dobra otvoreni 17.08.2016.GODINE DO 11,00 ČAS 18.07.2016.године POZIV ZA PODNOŠEWE PONUDA.pdf
Konkursna dok.kortenasto-D-34-16.pdf
D-34-16 Izmena konkursne dokumentacije.pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava-1.pdf
KORENASTO KD D-34-16.pdf
odluka dodela ugovora.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 1.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci 2.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci 3.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci 4.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci 5.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci -08.01.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-03.03..pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-11.04..pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-5.05..pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-05.06.pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-16.06..pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci--16.06..pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-03.07..pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-19.07..pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci-03.08..pdf
OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci 8.pdf
odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci-10.pdf