JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
PREHRAMBENI PROIZVODI 2 -MARMELADA, BILJNI MARGARIN ,KEČAP I TARTAR SOS za studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd" dobra otvoreni 05.09.2016.godine do 11,00 h 05.08.2016.godine D-47-16 Poziv za podnošenje ponuda -Marmelada....pdf
D-47-16 konursana Mešana marmelada , kečap i tartar sos.pdf
Teh. ispravka konkursne d. D -47-16.pdf
Odluka_o_dodeli_ugovora_D-47_16.pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru -D-47-16.pdf