JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА,ЈН број МВД- 1/16 dobra postupak javne nabavke male vrednosti 01.09.2016.године до 12,00 ч 24.08.2016.године MVD-1-16 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
konkursna dokumentacija MVD-1-16.pdf
4289 Dodatno pojasnenje (2).pdf
4290 Dodatno pojasnenje (1).pdf
Izmenjena konkursna dokumentacija мвд-1-16.pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf
Odluka o dodeli ugovora MVD 1 16.pdf
Obavestenje o zakljucenom ugovoru MVD 1 16.pdf