JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈН Бр. Д-27/16 dobra otvoreni 14.10.2016. до 11,00ч 14.09.2016. Konkursna dokumentacija 1.pdf
Konkursna dokumentacija 2.pdf
poziv za podnosenje ponuda.pdf
Dodatna pojasnjenja konkursne dokumentacije.pdf
Partija 1 Odluka o dodeli ugovora.pdf
Partija 2 Odluka o dodeli ugovora.pdf
Partija2ObavestenjeOZakljucenomUgovoru....pdf
Partija 1 Obavestenje o zak.ugovoru.pdf