JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Sveže voće i povrće 2- KISELI KUPUS za Studentske restorane Ustanove Studentski centar"Beograd", JN br.D-58/16 dobra otvoreni 11.11.2016.godine , do 11,00h 12.10.2016.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-58-16.pdf
Konkursna dokumentacija -Kiseli kupus -D-58-16.pdf
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.pdf
Izmena konkursne dokumentacije D-58 - 16.pdf
D-58-16 dodatno pojašnje konkursne dokumentacije.pdf
odluka kis.kupus.pdf
Obavestenje o zaklj.ugovoru D-58-16.pdf