JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Сигурносне светиљке противпаничне расвете у објектима Установе Студентски центар``Београд``ЈН Бр.Д-74/16 dobra otvoreni 12.01.2017.до 11,30ч 13.12.2016. Konkursna dokumentacija.pdf
Poziv za podnosenje ponuda.pdf
Dodatna pojasnjenja konkursne dokumentacije.pdf
2_Dodatna pojasnjenja konkursne dokumentacije.pdf
3_Dodatna pojasnjenja konkursne dokumentacije.pdf
Dopuna konkursne dokumentacije.pdf
4_Dodatna pojasnjenja konkursne dokumentacije.pdf
Odluka o dodeli ugovora.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf