JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ОПРЕМА ЗА РЕСТОРАНЕ - МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ЦРНОГ ПОСУЂА, јавна набавка број Д-79/16 dobra otvoreni 26.01.2017.године до 11,30 27.12.2016.године D-79-16 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-79-16 konkursna dokumentacija.pdf
D-79-16 Odluka o dodeli ugovora.pdf
D-79-16 Obavestenje o zaklj.ugovoru.pdf