JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, обликован по партијама, број ЈН Д-73/16 dobra otvoreni 26.01.2017.године до 11,00 час 27.12.2016.године D-73-16 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-73-16 part.1-brave i okovi, konk. dokum..pdf
D-73-16 part.2 vodovod, konk. dokum..pdf
D-73-16 part.1 Izmena konkursne dokumentacije.pdf
D-73-16 part.2 Izmena konkursne dokumentacije.pdf
D-73-16 dodatno pojasnjenje.pdf
D-73-16 part.1 izmena konk. dokumentacije.pdf
D-73-16 part.1-brave i okovi, izmenjena konk. dokum..pdf
D-73-16 part.2 Izmena konk. dokumentacije.pdf
D-73-16 part.2 vodovod, izmenjena konk. dokum..pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf
2_ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf
D-73-15 dodatno pojasnjenje part. 2.pdf
D-73-16 part. Odluka o obustavi postupka.pdf
D-73-16 part. 2 Odluka o dodeli ugovora.pdf
D-73-16 ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava (1).pdf
D-73-16 part.1 Obavestenje o ObustaviPostupkaJavneNabavke12.pdf
D-73-16 part.1 Zakljucak o ispravci.pdf
D-73-16 part.1 Odluka o dodeli ugovora.pdf
D-73-16 Zakljucak o ispravci.pdf
D-73-16 part.2 Odluka o dodeli ugovora.pdf
D-73-16 part.2 - Obaveštenje o delimičnom poništenju- postupka.docx
d-73-16-odluka-o-dodeli.pdf
obavestenjeopodnetomzahtevuzazastituprava-1.pdf
d-73-16-part.-2-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru.docx