JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Санитетски материјал-Комплети за пружање прве помоћи за објекте Установе Студентски центар``Београд`` ЈН Бр.Д-81/16 dobra otvoreni 09.02.2017.до 11,30ч 10.01.2017. Konkursna dokumentacija.pdf
poziv za podnosenje ponuda.pdf
Odgovor na zahtev za pojasnjenjima konkursne dokumentacije.pdf
Dopuna konkursne D-81-16.pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf
Odg na zahtev Sanitetski mateirjal. Kompleti za pruzanje prve pomoci.pdf
Odluka o obustavi postupka.pdf
Obavestenje o ObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf