JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
MOЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СЛУЖБУ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ЈН број Д-82/16 dobra otvoreni 24.02.2017.године до 12 часова 25.01.2017.године D-82-16 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-82-16 part.1 mol-farb. Konk. dokum..pdf
D-82-16 part.2 sitan alat Konk. dokum..pdf
D-82-16 dodatno pojasnjenje part. 1.pdf
D-82-16 tehnicka ispravka part.2.pdf
D-82-16 part. 1 Dodatno pojasnjenje.pdf
D-82-16 part.1 Izmena konkursne dokumentacije.pdf
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf
D-82-16 part. Dodatno pojasnjenje.pdf
D-82-16 part.1 Izmena konk. dokumentacije.pdf
2_ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf
D-82-16 part.1 Dodatno pojasnjenje.pdf
D-82-16 odluka o obustavi postupka.pdf
D-82-16 part.2 odluka o obustavi postupka.pdf
D-82-16 part.1 Obavestenje o ObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf
D-82-16 part.2 Obavestenje o ObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf