JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
БИРО ОПРЕМА, број набавке Д-85/16 dobra otvoreni 27.02.2017 до 12,00 часова 27.01.2017.године D-85-16 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-85-16 konk. dokum.BIRO OPREMA.pdf
D-85-16 Odluka o obustavi postupka.pdf
D-85-16 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf