JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Со таблетирана за машине за посуђе ЈН Бр.Д-3/17 dobra otvoreni 27.03.2017. до 11,30ч 23.02.2017. Konkursna dokumentacija.pdf
Poziv za podnosenje ponuda.pdf
Odluka o dodeli ugovora.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru....pdf