JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Тoneri i održavanje fotokopir aparata Canon i Lexmark, Broj nabavke D-8/17 dobra otvoreni 21.04.2017.godine 22.03.2017.godine
Poziv za podnošenje ponuda D 8 17.pdf
Konkursna dokumentacija D-8-17.pdf
Odluka o dodeli ugovora.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf