JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
PREHRAMBENI PROIZVODI 1-SIRĆE za Studentske restorane Ustanove Studentski centar"Beograd", JN br.D-16/17 dobra otvoreni 08.05.2017.godine, do 11,30h 07.04.2017.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-16-17.pdf
D-16-17-konkursna dokumentacija - Sirće.pdf
D-16-17 Sirće-odluka o dodeli ugovora.pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru Sirće.pdf