JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
BUREK za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd", JN br.D-17/17 dobra otvoreni 12.05.2017. godine, do 12,00 h 12.04.2017.godine Poziv za podnošenje ponuda BUREK, JN br. D-17-17.pdf
Konkursna-BUREK ,JN br. D-17-17.pdf
BUREK dodatno pojasnjenje konkursne dok..pdf
Odluka o dodeli ugovora D-17-17.pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru burek.pdf