JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Средства за одржавање хигијене возила,ППДО-4/13 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 05.11.2013.године до 11,30 ч 03.12.2013. ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf
konkursna dokumentacija mvd-7-13.pdf