JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
SVEŽE VOĆE I POVRĆE 1-PEČURKE I ORAH za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd" dobra otvoreni 22.06.2017.godine, do 11,00 h 23.05.2017.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-29-17.pdf
Konkursna dokumentacija -pečrke i orah-D-29-17.pdf
D-29-17 Odluka o dodeli ugovora.pdf
Obavestenje o zaklj.ugovoru D-29-17.pdf
1 Odluka o izmeni ugovora.pdf
1 Odluka o izmeni ugovora-1.pdf
3-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
4-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
5-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
6-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
7-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
8-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
9-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
10-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
11-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
12-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
13-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
14-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
15-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
16-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
17-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf
18-odluka-o-izmeni-ugovora.pdf