JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ОПРЕМА,МАТЕРИЈАЛ,ЛИЦЕНЦЕ,РЕПРОМАТЕРИЈАЛ И НАДОГРАДЊА ИС ЗАСНОВАНОГ НА ЈАВА СМАРТ КАРТИЦАМА,ЈН Бр.Д-28/17 dobra otvoreni 26.06.2017. дo 11,30ч 25.05.2017. Partija 1-Konkursna dokumentacija.pdf
Partija 2-Konkursna dokumentacija.pdf
Poziv za podnosenje ponuda.pdf
Partija 1 Odluka o dodeli ugovora.pdf
Partija 2 Odluka o dodeli ugovora.pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf
Partija 1ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf