JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Prehrambeni proizvodi -KONZERVISANO POVRĆE -SALATE za studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd,JN br.D-32/17 dobra otvoreni 17.07.2017. godine , do 12,00h 16.06.2017.godine Poziv za podnošenje ponuda JN br. D-32-17.pdf
JN br. D-32-17 k.d. konzervisano povrće -salate.pdf
Odluka o dodeli ugovora -D-32- 17 Konzervisano povrće-salate.pdf
D-32-17 -Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.pdf
obavestenje o ponistenju postupka.pdf
D-32-17 Odluka.pdf
obavestenjeopodnetomzahtevuzazastituprava-29.09..pdf
obavestenje-o-zaklj.ugovoru-d-32-17.pdf