JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
БИРО ОПРЕМЕ, Јавна набавка број Д-26/17 dobra otvoreni 04.09.2017.год дo 12,00часова 03.08.2017.године D-26-17 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-26-17 konk. dokum.BIRO OPREMA.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-26-17.pdf
d-26-17-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf