JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 1 –РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБЕ -ЈН бр. Д-59/17 dobra otvoreni 13.09.2017.до 12,00ч 14.08.2017. Konkursna dokumentacija -.pdf
Poziv za podnosenje ponuda.pdf
odluka-o-dodeli-za-ribu.pdf
obavestenjeopodnetomzahtevuzazastituprava.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru.pdf